Don’t think different

By 24 juni 2020BLOG

Discriminatie gaat, net als branding, over onderscheid maken. Hoe speelt beeldvorming een rol en vindt betekenisgeving eigenlijk plaats? Lees mijn nieuwste blog voor Adformatie hier.