Branding Trends 2021

By 1 februari 2021BLOG

Om 2020 snel te vergeten maak ik in deze blog voor Adformatie, aan de hand van de recent door McKinsey geschetste 9 aandachtspunten voor een ‘postpandemic future-ready company’, duidelijk hoe merken hun ‘brand code’ kunnen definiëren en werken aan meer toekomstaandeel in 2021. De (wederom) toegenomen waarde en het belang van branding en meer specifiek merkstrategie zelf is eigenlijk de eerste en overkoepelende trend: in de Gartner CMO Survey 2021 komt Brand Strategy als ‘Most Vital Strategic Capability’ naar voren.