BRANDING

By 6 januari 2022BLOG

N.a.v. het recent bij Noordhoff verschenen standaardwerk BRANDING dat ik samen met Patrick van Thiel schreef, vond er recent een online presentatie plaats van het boek, die hier is terug te zien. Een preview van Managementboek vind je hier en een uitstekende recensie van Max Kohnstamm voor Adformatie vind je hier.