Tag

Adformatie

Branding Trends 2021

By | BLOG

Om 2020 snel te vergeten maak ik in deze blog voor Adformatie, aan de hand van de recent door McKinsey geschetste 9 aandachtspunten voor een ‘postpandemic future-ready company’, duidelijk hoe merken hun ‘brand code’ kunnen definiëren en werken aan meer toekomstaandeel in 2021. De (wederom) toegenomen waarde en het belang van branding en meer specifiek merkstrategie zelf is eigenlijk de eerste en overkoepelende trend: in de Gartner CMO Survey 2021 komt Brand Strategy als ‘Most Vital Strategic Capability’ naar voren.

Verwoordingskracht

By | BLOG

Iedereen kent het woord verbeeldingskracht. Gedefinieerd als: het vermogen om te verbeelden, je ergens een voorstelling van te maken of de kunst om dingen te verzinnen. Niet onbelangrijk voor ons vak. Maar hoe staat het met het begrip ‘verwoordingskracht’? Lees het in mijn meest recente blog voor Adformatie, hier.