Tag

Innovation

From CSR to CSI

By | BLOG

We have to change from thinking Corporate Social Responsibility (CSR) to doing CSI. And then I don’t mean we all have to become crime scene investigation experts, although challenging and intriguing, but that we have to do more in terms of Corporate Social Innovation (CSI). 

Inspired by the SDG’s – the Social Development Goals – we should start to set up impactful Social Development Gangs: result oriented ecosystems in which startups, scale ups, corporates, governmental organisations and cities join forces to turn the world’s most challenging problems into opportunities, creating solutions for a better and more sustainable future.

We need lots of plan B’s for planet A, and lots of BrandAid (pro logo power driving business for better).

Like the Livekindly Collective; that was founded on the belief that plant-based alternatives have the power to make the global food system sustainable and that – through their brands and lifestyle media platform, is trying to make plant-based eating the new normal. With brands like The Fry Family Food Co., LikeMeat, Oumph!, No Meat, Livekindly is helping to drive major growth in the plant-based movement. Each of these brands was created by a passionate and purpose-driven founder, who joined the Livekindly Collective to scale their businesses with like-minded partners.

In these Years of Living Dangerously, we have to Kiss the Ground, unravel the Seaspiracy, Go Beyond, engage in the New Energy Challenge, Unlock, Challenge and Collaborate.

At Unknown Group we are on a mission to team up with the people that have a natural tendency to not just want to become the best of the world but also for the world: founders. We’re there to unlock the unknown by fuelling founders to answer their calling.

Moreover we believe every company should have a calling. A purpose that speaks to the imagination in terms of planet, profit & people and can be put into practise; because visions without actions remain hallucinations.

Established in 2008, Unknown Group has therefore developed a global entrepreneurial network to ignite innovation and impact. Unknown is an early-stage venture capital and business development firm, supporting founders and industry leaders to successfully bring innovations to the market: a “Venture Engine®”. With a fresh approach delivering venture success, lining up the industry and creating a pool of solutions ready to be adopted by the market; in the field of alternative food, hydrogen, media and adtech, wellbeing, and insurtech.

Take for example Unknown Workforce Technologies, driven to create a better world of work by investing together with the industry in technologies that make the future of work safer and healthier. With more than 20 partners, offering access to a powerful network of leading industry players looking for innovative solutions. Bringing technologies to the human body, enhancing the worker with exoskeletons and power gloves and bridging the physical and the digital.

We worked with countless startups and scale ups and partnered with more than 200 corporates, governmental organisations and cities to scale open innovation; such as Unilever, Shell, DSM, Fujitsu, NATO, Rotterdam and Singapore.

Last but not least, Unknown’s global startup competition, “Get in the Ring”, provides access to startups and talented founders in more than 220 cities, offering a global platform for thousands of founders every year to test, validate and scale their solutions every year.

Watch the Global 2021 Final here.

NATO Innovation Challenge

By | BLOG

On the 17th of June, The NATO Innovation Challenge Pitch Day took place, fully digital, powered by Get in the Ring, the world’s premier startup competition active in over 200 cities, part of Unknown Group.

During this event, with a main stage set up in Hilversum, The Netherlands, jury panels were located in Rotterdam and Norfolk (US). Attendees also had the chance to engage directly with the startup participants via organized digital round-table sessions.

Check out the case-video for an impression of the live event and the technique used behind the scenes, here.

Eyevestor – The Share Company

By | BLOG

Through decades of experience in the financial sector, SME sector and IT, we noticed that organizations with 10 to 1,000 employees did not have the opportunity to create liquidity in their share capital. That is why we decided to merge the financial world with IT and engagement, energy and enterprise. Time for change! Meet Eyevestor, the share company, making a market available for 99% of all companies and all people not yet active with share investing. On the one hand, Eyevestor ensures that entrepreneurs can ‘answer their calling’ and do more with equity. On the other hand, we involve individuals in investing and participating in the shares of companies and organizations they believe in. We connect motivated ambassadors and support entrepreneurs with the deployment of their equity, their shares. Eyevestor – The Share Company. Energising enterprise!

An interview (in Dutch) with founder Gijs Dalen Meurs can be found here.

Brain based branding

By | BLOG

Alweer een tijdje geleden zat ik in een panel over neuromarketing. Neuromarketing is een nog relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowetenschap worden toegepast op consumentengedrag, marketing en branding.

Het doel van neurowetenschap is inzicht te krijgen in (Wikipedia):

– hoe onze hersenen het mogelijk maken dat wij de wereld om ons heen waarnemen,
– de herinnering daaraan uit het geheugen oproepen en
– handelen naar die waarneming of herinnering.

Allereerst gaf Prof.dr.ir. Ale Smidts van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en een vooraanstaand onderzoeker op dit gebied, een overzicht van de belangrijkste neuromarketing bevindingen in de wetenschap.

Hij vertelde onder meer over zijn oratie “Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing” (2002, zie ook de website van het Erasmus Center for Neuroeconomics. Bij neuromarketing gaat het er niet zozeer om wat mensen zeggen (zoals bij traditioneel onderzoek), maar welke hersenprocessen concreet zijn waar te nemen naar aanleiding van bepaalde marketing en communicatie stimuli (denk aan branding, reclame, product design, proposities, positioneringen, merken, etc.). Een recent onderzoek van Ale Smidts vind je hier.

Herkenning
Mensen hebben in relatie tot hun gewicht en (andere) dieren een groot brein. Het weegt gemiddeld 1400 gram, gebruikt 20% van onze energie intake en zo blijkt, veel van wat we doen wordt door onbewuste hersenprocessen bepaald. Neuro imaging technieken (brengt de neurale netwerken in kaart die als het ware aan flitsen/geactiveerd worden in ons brein, indien een bepaalde marketing stimulus waarnemen en die vervolgens bepalend zijn voor ons gedrag. Een internationaal bekend bureau op dit vlak was het Amerikaanse Neurofocus, inmiddels onderdeel van Nielsen. Ook interessant is de site: www.neursciencemarketing.com.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit dit soort onderzoek dat ons brein met name ook goed is in het herkennen van gezichten. Zodoende kan het zeer werkzaam zijn voor merken om zich te verbinden met bekende mensen, celebrities. Denk aan Nespresso en George Clooney, Chris Zegers van Zwitserleven of gewoon bij Albert Heijn de toenmalige supermarktmanager. Hierbij blijkt dan wel dat het van belang is dat het brein een duidelijke link waarneemt tussen de bekende persoon en het merk/product. Vervolgens spelen factoren een rol als: attractiviteit, likeability, betrouwbaarheid en identificatie.

fMRI-scanners
Vervolgens presenteerde Martin de Munnik van het Nederlandse onderzoeksbureau Neurensics zijn verhaal. Neurensics is Europa’s eerste neuro-economisch onderzoeks- en adviesbureau met directe toegang tot Neuro Imaging technieken. Het beschikt over eigen ‘gebruikstijd’ van state of the art fMRI apparatuur. Martin werkt hierin samen met Prof. dr. Victor Lamme van de UvA en spreekt als oud reclameman (oprichter laMarque) over de ‘koopknop’ (naar zijn gelijknamige boek) en hoe die geactiveerd (koopintentie) kon worden. Elke dag neemt het brein 500 miljoen beslissingen, waarvan we ons dus maar beperkt bewust zijn (5%), via ons verstand, het ‘stemmetje in ons hoofd’. Het onbewuste, emotionele, heeft dus duidelijk aantoonbaar de overhand. Het is dus niet ‘ik denk, dus ik ben’ , maar ‘ik ben, dus ik denk’ ! Een interview met Martin de Munnik vind je hier.

Sterke merken zijn in feite ‘hard wired’ neurale netwerken in ons brein, die Neurensics, via wat zij 3D Mindmapping noemen, in kaart weet te brengen. Meer dan twee jaar heeft men zich bezig gehouden met het ontwikkelen van software waarmee commercieel relevante hersendata kunnen worden geanalyseerd. In aansluiting op de software is er een methodiek ontwikkeld die alle voor het koopproces belangrijke breindimensies in kaart brengt. Deze methodiek: 3D Brain Rating™, meet het breinoordeel van de consument binnen drie verschillende categorieën: de algemene impact van een stimulus, negatieve emoties en positieve emoties.

Hersendata
Aan het selecteren van deze breindimensies is een uitgebreide literatuurstudie van neurowetenschappelijk onderzoek naar zaken als koopgedrag, marketing en beïnvloeding vooraf gegaan. Deze inspanningen hebben niet alleen geleid tot een nieuwe methodiek waarmee de voor het koopproces belangrijkste breindimensies gemeten kunnen worden. De daaruit voortkomende hersendata kunnen door Neurensics ook geanalyseerd worden en vertaald in een begrijpbare taal voor marketeers. Een voorbeeld van dergelijke onderzoek voor Porsche is hier te vinden. Zie ook een interview met Victor Lamme hier.

Emotionele beleving
Om te kunnen concluderen of een marketing stimulus positief wordt beleefd, moet er dus een hoge activiteit in de hersenen worden waargenomen op dimensies als value, desire, trust, lust, social/group feelings en self relevance. En juist niet op dimensies als anger, distrust, fear, aversion. Attention, familiarity en appeal/arousal zijn de meer algemene dimensies die niet zozeer de betekenis duiden als wel de mate waarin de stimulus wordt beleefd. Let wel: het brein werkt natuurlijk niet met woorden, het betreft meer abstract de emotionele beleving van de stimulus en concreet de mate waarin bepaalde gedeelten van de hersenen (neurale netwerken) activiteit vertonen.

Op deze manier bleek achteraf goed diverse Effie en Gouden en Loden Loekies cases te kunnen worden beschreven. De Effie stimuli scoorden goed op zaken als value, desire etc., terwijl de Loekies stimuli juist hoog/laag scoorden op de dimensies attention, appeal en familiarity (die niet direct een effect hebben op ons gedrag). Ook blijkt bijvoorbeeld dat de dimensie ‘humor’ zeker niet in algemene zin samenhangt met de belangrijke koop knop driver ‘value’ en dat bijvoorbeeld de eerste commercial in een blok per definitie negatief emotioneel wordt beoordeeld, vanwege de onderbreking (ook wel het halo-effect genoemd).

Imago en merkwaarden
Veel marketers dachten altijd dat dit juist de beste plek in het blok was! Verder blijken tag-ons goed te werken en moeten verpakkingen toch bovenal ook de merkwaarden weerspiegelen (in plaats van puur de functie van het product). Ook een interessant onderzoeksgegeven was dat toenmalig, net na alle financiële ellende, het imago van ABN AMRO is gemeten in relatie tot haar concurrenten. Wat bleek? Ondanks alle negatieve publiciteit, stond het imago van De Bank nog steeds als een huis (value, desire, trust, etc.). Ergo: diep ingesleten neurale netwerken zijn hardnekkig. Ons brein is zeer dynamisch, maar houdt bepaalde sterk ontwikkelde (‘hardwired’) patronen ook in stand (beter gesteld: die worden bij blootstelling aan bepaalde stimuli geactiveerd).

Consistentie
Meer in algemene zin is het voor merken heel belangrijk om volhardend te zijn in het op een geïntegreerde manier (een sterk merk, merk je), consistent en consequent ‘goed gevoelde’ meerwaarde te bieden. Op deze manier bouwt een merk een sterke duurzame breinpositie op, die niet alleen op zichzelf continu van waarde is ter activatie van de ‘koopknop’, maar tevens een productieve context vormt voor verwerking (verdere versterking van de neurale netwerken) van alle marketing en communicatie stimuli van het merk in de loop van de tijd.

Hype, hope of holy grail?
Ook vanuit het Institute for Branding and Business Development (IBBD) organiseerden we hier recent een bijeenkomst over. Tijdens het BExP-topcollege ‘Hype, hope of holy grail?’ gingen we samen met Prof. dr. Willem Verbeke van de Erasmus Universiteit en Prof. dr. Victor Lamme uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van neurowetenschap en –onderzoek in marketing en branding. Een verslag van deze bijeenkomst vind je hier en een interview met Willem Verbeke hier.

Het veranderende media landschap

By | BLOG

Het medialandschap heeft door de opkomst van allerlei nieuwe technologieën in de afgelopen 10-15 jaar een transformatie doorgemaakt. En het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Verandering lijkt ook in de mediawereld de enige constante. Een cruciale managementvraag is dan ook welke invloed de (nieuwe) technologische ontwikkelingen in de komende periode gaan hebben op het medialandschap en hoe al die mediaontwikkelingen de spelregels voor merken en content development gaan veranderen.

Dit boeiende vraagstuk staat tijdens het eerstvolgende BExP-topcollege van het Institute for Branding and Business Development (IBBD) centraal. Wij zijn verheugd dat Jacqueline Smit (o.a. voormalig Commercieel Directeur van de Telegraaf Media Groep en CEO van Radio538) en Ramon Mesman (Director Branded Content van Talpa) hun prikkelende visies op woensdag 26 juni a.s. met ons willen delen.

Lees er meer over hier.

Unknown Group

By | BLOG

As a Business Development Partner I’m happy to introduce to you Unknown Group.  A brand new global innovation agency. We unlock future business potential by internal and external venturing. Explore new options for future growth. Step into the unknown with us. Read all about it here.